Galeri

HARI MySSA 2018 (6 Okt 2018)

Futsal Mahabbah - (10 Ogos 2018)

International Shariah Scholars Forum 2018 (1-2 Okt 2018)

Sanad Series - Usul & Maqasid Al-Shariah (Siri 1: 2 Ogos 2018)

12th International Shariah Scholars Forum (ISSF 2017) - (1-2 Nov 2017)
Islamic Fintech Dialogue - (10 Okt 2017)

Futsal Mahabbah - (12 Sept 2017)
Majlis Iftar MySSA - (18 Jun 2017)
Majlis Pelancaran Awal (Soft Launch) - (18 Jun 2017)
Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Pertama - (18 Jun 2017)
Program pertama MySSA 101 Series - (5 Ogos 2017)
Jamuan Raya MySSA - (22 Julai 2017)