Program MySSA 101 Series

Pemahaman Tentang Kewangan Islam & Gerak Kerja Bantuan Kecemasan Awal. Understanding of Islamic Finance & Relief.   PENGUMUMAN! Memperkenalkan siri modul pembangunan skillset ahli MySSA bertujuan supaya ahli mendapat pendedahan yang luas melalui bidang...